Διεύθυνση
Κων/νου Μανού, Χανιά 731 34
Τηλέφωνο
+30 697 607 2261
Πληροφορίες
Γυμναστήριο, Χανιά

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ