Διεύθυνση
Meronas, Ρέθυμνο 740 61
Τηλέφωνο
+30 2833 061394
Πληροφορίες
Ελληνικό εστιατόριο, Ρέθυμνο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ