Διεύθυνση
25ης Μαρτίου 186, Μοίρες 704 00
Τηλέφωνο
+30 2892 022831
Πληροφορίες
Κατάστημα παιχνιδιών, Μοίρες Ηρακλείου

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ