Διεύθυνση
Μυλωνογιάννη, Χανιά 43, Χανιά 731 35
Τηλέφωνο
+30 2821 097049
Πληροφορίες
Παιδικό κατάστημα, Χανιά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ