Διεύθυνση
Unnamed Road 730 01, Κάνδανος Σέλινος
Τηλέφωνο
+30 698 351 6137
Πληροφορίες
Ελληνικό εστιατόριο, Κάντανος Χανίων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ