Διεύθυνση
Ἀρχοντάκη 31, Χανιά 731 32
Τηλέφωνο
2821028615
Πληροφορίες
Κατάστημα παιχιδιών, Χανιά

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ