Διεύθυνση
Τσουδερών 47, Χανιά 731 32
Τηλέφωνο
2821027939, 6974077344
Πληροφορίες
Κατάστημα παιχνιδιών, Χανιά

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ