Διεύθυνση
Πανόραμα 741 00
Τηλέφωνο
2831024363
Πληροφορίες
Κατάστημα παιχνιδιών, Ρέθυμνο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ