Διεύθυνση
Μαρκ. Πορτάλιου 21, Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
+30 697 740 0479
Πληροφορίες
Κέντρο απασχόλησης, Ρέθυμνο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ