Διεύθυνση
Λεωφ. Μάχης Κρήτης 152, Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
+30 2831 027900
Πληροφορίες
Ανθοπωλείο, Ρέθυμνο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ