Διεύθυνση
Ν. Ασκούτση 5, Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
2831057585
Πληροφορίες
Κέντρο Λόγου και Επικοινωνίας, Ρέθυμνο Κρήτης.

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ