Διεύθυνση
Άλμπερτ Σβάιτσερ 18, Ηράκλειο 713 04
Τηλέφωνο
281 025 0963
Πληροφορίες
Ξένες Γλώσσες Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας μας στις εξετάσεις όλων των πτυχίων γλωσσομάθειας, μιλούν για εμάς εδώ και 40 χρόνια   Διαδικτυακή μάθηση QLS–iLearn Χρησιμοποιούμε ένα ψηφιακό περιβάλλον μάθησης το οποίο στοχεύει στην μετατροπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε μια σύγχρονη προσέγγιση η οποία συνάδει με τον τρόπο με τον οποίο η νέα γενιά ψυχαγωγείται και μαθαίνει   Πληροφορική Είμαστε ένα πιστοποιημένο κέντρο πληροφορικής. Στο χώρο μας γίνεται πλήρης αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μέσων, εφαρμόζοντας διδασκαλία με γνώμονα την τεχνολογική παιδαγωγική γνώση περιεχομένου   Εκπαίδευση ενηλίκων Είμαστε ένα πιστοποιημένο κέντρο πληροφορικής. Στο χώρο μας γίνεται πλήρης αξιοποίηση όλων των σύγχρονων μέσων, εφαρμόζοντας διδασκαλία με γνώμονα την τεχνολογική παιδαγωγική γνώση περιεχομένου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ