Διεύθυνση
Κριάρη 4, Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
+30 2831 028864
Πληροφορίες
Σχολή ξένων γλωσσών, Ρέθυμνο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ