Διεύθυνση
Λεωφ. Κνωσού 259, Ηράκλειο 714 09
Τηλέφωνο
+30 281 032 0906
Πληροφορίες
Σχολή ξένων γλωσσών, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ