Διεύθυνση
Ελ. Βενιζέλου 96, Αγ. Δημήτριος 714 14
Τηλέφωνο
+30 697 208 4658
Πληροφορίες
Σχολή ξένων γλωσσών, Γάζι

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ