Διεύθυνση
Λεωφ. Εθ. Αντιστάσεως 64, Ηράκλειο 713 06
Τηλέφωνο
+30 281 032 0913
Πληροφορίες
Κέντρο εκπαίδευσης, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ