Διεύθυνση
Σοφοκλή Βενιζέλου 63, Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
+30 2831 400328
Πληροφορίες
Ελληνικό εστιατόριο, Ρέθυμνο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ