Διεύθυνση
Γερακάρη 12, Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
+30 2831 028878
Πληροφορίες
Είδη χειροτεχνίας, Ρέθυμνο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ