Διεύθυνση
Ιδομενέως, Ηράκλειο 712 02
Τηλέφωνο
+30 281 024 2272
Πληροφορίες
Κινηματογράφος, Ηράκλειο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ