Διεύθυνση
Ηράκλειο 700 08
Τηλέφωνο
+30 281 077 1525
Πληροφορίες
Ελληνικό εστιατόριο, Ηράκλειο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ