Διεύθυνση
Kon/nou Karamanli 51, Ag. Nikolaos 721 00
Τηλέφωνο
+30 2841 022224
Πληροφορίες
Κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ