Διεύθυνση
Κόρακα, Μοίρες 704 00
Τηλέφωνο
+30 2892 024504
Πληροφορίες
Αρτοποιείο - Ζαχαροπλαστείο, Μοίρες Ηρακλείου

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ