Διεύθυνση
Απολλωνίας 2, Ηράκλειο 713 03
Τηλέφωνο
+30 281 181 0868
Πληροφορίες
Κουρείο, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ