Διεύθυνση
Politechniou, Τεμένους, Επάνω Αρχάνες 701 00
Τηλέφωνο
+30 281 075 2815
Πληροφορίες
Αρτοποιείο, Επάνω Αρχάνες

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ