Διεύθυνση
οδός Ρ, Βιομηχανική περιοχή, Ηράκλειο 716 01
Τηλέφωνο
+30 281 038 1010
Πληροφορίες
Αρτοποιείο, Ηράκλειο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ