Διεύθυνση
Καποδιστρίου 15, Ηράκλειο 713 06
Τηλέφωνο
+30 281 023 4582
Πληροφορίες
Κομμωτήριο, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ