Διεύθυνση
Χριστομιχάλη Ξυλούρη 93, Ηράκλειο 713 04
Τηλέφωνο
+30 281 020 0454
Πληροφορίες
Κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ