Διεύθυνση
Ειρήνης 3, Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
6979560556
Πληροφορίες
Λογοθεραπεία, Ρέθυμνο Κρήτης

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ