Διεύθυνση
Λεωφ. Εθ. Αντιστάσεως 160, Ηράκλειο 713 07
Τηλέφωνο
2810335647
Πληροφορίες
Λογοθεραπεία, Ηράκλειο Κρήτης

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ