Διεύθυνση
Δασκαλάκη Χαρίκλειας 28, Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
+30 2831 028833
Πληροφορίες
Λογοθεραπευτής/τρια, Ρέθυμνο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ