Διεύθυνση
Γούρνες, Πεδιάδος, Ηράκλειο 715 00
Τηλέφωνο
2810762557
Πληροφορίες
Κομμωτήριο - Κουρείο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ