Διεύθυνση
Μαρκ. Πορτάλιου 7, Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
+30 2831 053339
Πληροφορίες
Φυσικοθεραπευτής, Ρέθυμνο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ