Διεύθυνση
Λεωφ. Ιωνίας, Ηράκλειο 713 05
Τηλέφωνο
+30 697 407 3112
Πληροφορίες
Φωτογράφος, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ