Διεύθυνση
L, Χερσόνησος 700 14
Τηλέφωνο
+30 28970 25328
Πληροφορίες
Ξενοδοχείο με mini water park, Χερσόνησος, Κρήτη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ