Διεύθυνση
Χρυσοστόμου 17, Ηράκλειο 713 06
Τηλέφωνο
+30 281 022 1910
Πληροφορίες
Ελληνικό εστιατόριο, Ηράκλειο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ