Διεύθυνση
Old Port, Ικάρου 32, Χανιά 731 00
Τηλέφωνο
+30 2821 888102
Πληροφορίες
Εκπαιδευτής καταδύσεων SCUBA, Χανιά

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ