Διεύθυνση
Κων/νου Παλαιολόγου, Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
+30 2831 023082
Πληροφορίες
Αρτοποιείο - Ζαχαροπλαστείο, Ρέθυμνο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ