Διεύθυνση
Επιμενίδου 18, Ηράκλειο 712 02
Τηλέφωνο
2810220610
Πληροφορίες
Το όραμα του Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά είναι να προβάλλει το τεχνολογικό θαύμα της αρχαιότητας. Η ρομποτική και η υπολογιστική, η ατμοκίνηση και η αεριοπροώθηση, η αυτοκίνηση και η αυτόματη πλοήγηση, οι αυτοματισμοί και ο προγραμματισμός, οι τηλεπικοινωνίες και η κρυπτογράφηση, η γεωδαισία και η χαρτογράφηση, η αξιοποίηση της υδραυλικής και της αιολικής ενέργειας, η εφαρμογή της ιμαντοκίνησης, της οδοντοκίνησης και της αλυσοκίνησης και πολλές άλλες επιστήμες και τεχνικές επινοήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ