Διεύθυνση
Μονής Πρέβελης 81, Ηράκλειο 713 06
Τηλέφωνο
+30 281 030 1112
Πληροφορίες
Κατάστημα μουσικών οργάνων, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ