Διεύθυνση
Λαππάς, Αυστραλίας 1, Ηράκλειο 713 05
Τηλέφωνο
+30 281 031 8324
Πληροφορίες
Κομμωτήριο, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ