Διεύθυνση
Μιλάτου 27, Ηράκλειο 712 02
Τηλέφωνο
+30 281 510 7690
Πληροφορίες
Κουρείο, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ