Διεύθυνση
Γεωρ. Γεννηματά 1, Sitia 723 00
Τηλέφωνο
+30 2843 023308
Πληροφορίες
Γυμναστήριο, Σητεία

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ