Διεύθυνση
Κτιστάκη 22, Χανιά 731 00
Τηλέφωνο
+30 2821 041770
Πληροφορίες
Κέντρο δωματίων απόδρασης, Χανιά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ