Διεύθυνση
Λεωφ. 62 Μαρτύρων Avenue, 117, Ηράκλειο 713 04
Τηλέφωνο
+30 281 037 0110
Πληροφορίες
Αθλητικά είδη, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ