Διεύθυνση
Λεωφ. Μάχης Κρήτης 7, Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
+30 2831 035573
Πληροφορίες
Αρτοποιείο - Ζαχαροπλαστείο, Ρέθυμνο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ