Διεύθυνση
Γεωργιουπολεως, 730 07
Τηλέφωνο
+30 2825 061325
Πληροφορίες
Ελληνικό εστιατόριο, Γεωργιούπολη

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ