Διεύθυνση
Πλ. Κορνάρου 30, Ηράκλειο 712 01
Τηλέφωνο
+30 281 022 0520
Πληροφορίες
Αρτοποιείο - Ζαχαροπλαστείο, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ