Διεύθυνση
Καναρη 43, Ηράκλειο 713 07
Τηλέφωνο
+30 281 028 9010
Πληροφορίες
Κουρείο, Ηράκλειο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ