Διεύθυνση
Αριστοτέλους 1, Κουνουπιδιανά 731 00
Τηλέφωνο
+30 2821 049110
Πληροφορίες
Εστιατόριο, Κουνουπιδιανά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ