Διεύθυνση
Καποδιστρίου 38, Ρέθυμνο 741 00
Τηλέφωνο
+30 2831 050061
Πληροφορίες
Γυμναστήριο, Ρέθυμνο

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ